Сортове:  Херетидж, Полка, Микер, Люлин

Асортимент:
* Соло дълбоко замразена малина /95:5/, опаковка:  4 х 2,5 кг, 1 х 10 кг
* Малина грис – лазерно сортирана, опаковка: 1 х 10 кг
* Малина оригинал – цели и натрошени плодове, опаковка: 1 х 10 кг

Плодовете на малината са сложна структура от малки плодчета, долепени едно до друго, всяко от които носи собствена ядлива семка.  Малините са леко кисели на вкус и с приятен червеникав цвят. Заедно с високото си съдържание на фибри, те внасят богат коктейл от антиоксиданти.