СУРОВИНИ

Ние внимателно избираме нашите суровини от сертифицирани и контролирани райони за отглеждане и фермери. Чрез бране и събиране само на плодовете, които са добре узрели и при стриктна хигиена на полетата, можем да постигнем високо качество на крайните продукти.

Социални мрежи
Контакти

5000, Велико Търново,
Западна промишлена зона,
ул. Козлуджа 20
Tелефон: +359 62 622 580
Електронна поща: office@ecoplod.bg