ПРОСЛЕДИМОСТ

Ние използваме система за управление със 100% пълна проследимост обратно до полето. Постоянно се правят анализи за пестициди, както и анализи на микробиология и тежки метали. Одити от клиентите са добре дошли – както на полетата, така и на производствения обект.

Социални мрежи
Контакти

5000, Велико Търново,
Западна промишлена зона,
ул. Козлуджа 20
Tелефон: +359 62 622 580
Електронна поща: office@ecoplod.bg