ОБРАБОТКА

Оборудването, използвано за преработка и замразяване  е от добре установени производители. Обработката се извършва бързо след прибиране на реколтата. Можем да нарязваме, калибрираме и сортираме всякакви червени плодове. За костилковите плодове използваме костиловадачна машина. Използването на метал детектор допълнително осигурява безопасността на крайния продукт.

Социални мрежи
Контакти

5000, Велико Търново,
Западна промишлена зона,
ул. Козлуджа 20
Tелефон: +359 62 622 580
Електронна поща: office@ecoplod.bg