АВТЕНТИЧЕН ОРГАНИЧЕН

Спазване на биологичните стандарти още от полето, при обработката и по време на съхранението на продуктите ни осигурява непрекъснат контрол на  целия процес. За свежия и преработен продукт редовно се правят анализи за  пестициди, тежки метали, микробиология и радиоактивност. По този начин гарантираме, че нашите плодове са автентични 100% биологични.

Социални мрежи
Контакти

5000, Велико Търново,
Западна промишлена зона,
ул. Козлуджа 20
Tелефон: +359 62 622 580
Електронна поща: office@ecoplod.bg