Качество

Фабриката изпълнява системи ISO 9001:2015 и 22000:2005 и покрива строги хигиенни стандарти. Можем да обработим всичко според спецификация на клиента и/или частен стандарт. Нашият биологичен проект е сертифициран от германския частен институт Lacon както от ЕС, така и от NOP USDA.

Социални мрежи
Контакти

5000, Велико Търново,
Западна промишлена зона,
ул. Козлуджа 20
Tелефон: +359 62 622 580
Електронна поща: office@ecoplod.bg