Правна форма

Данъчен номер

BG204196712

Фирма/ Наименование

ЕКОПЛОД ОРГАНИК

Правна форма

Еднолично дружество с ограничена отговорност

Управител

Свилена Тончева Ламбева

Седалище и адрес на управление

БЪЛГАРИЯ
област Велико Търново, 
община Велико Търново
гр. Велико Търново 5000
ул. „Козлуджа“ № 20

Социални мрежи
Контакти

5000, Велико Търново,
Западна промишлена зона,
ул. Козлуджа 20
Tелефон: +359 62 622 580
Електронна поща: office@ecoplod.bg