Контакти

 

име длъжност e-mail тел. номер
Свилена Ламбева Управител svilena@ecoplod.bg
Деян Даков Главен счетоводител dido@ecoplod.bg 00359 62 622 580
Пламена Асенова Оперативен счетоводител plamena@ecoplod.bg 00359 62 622 580
Илияна Пеева Началник склад iliyana@ecoplod.bg 00359 62 647 956
Петя Филипова Стоковед petya@ecoplod.bg 00359 62 622 580
Йосиф Петров Агроном

 

5000, гр. Велико Търново,
Западна промишлена зона,
ул. Козлуджа 20
Телефон: +359 62 622 580
Електронна поща: office@ecoplod.bg

 

Социални мрежи
Контакти

5000, Велико Търново,
Западна промишлена зона,
ул. Козлуджа 20
Tелефон: +359 62 622 580
Електронна поща: office@ecoplod.bg